Tajemné Vortexy

Na celém světě se vyskytují velmi zvláštní místa, kde neplatí současné fyzikální zákonyk kde gravitace a čas nefungují podle nám známých zákonitostí. Pro tato místa se vžil název Vortexy, protože v nich působí víry neznámé energie, které způsobují námi viditelné i hmamatelné anomálie.


Asi nejznámějším takovým místem na Zemi je místo nacházející se v Bermudském trojúhelníku. Podle všech zpráv nashromážděných po několik století se řejmě jedná o místo nejsilnější, ovšem nejméně zdokumentované, protože je v moři. Existují ale i jiná místa, která jsou dokonale zdokumentována, a kterými se zabývá mnoho světových vědeckých špiček. Jedním takovým dobře známým Vortexem je Oregonská vortex, nacházející se na jihozápadě Oregonu, a je znám pod místním názvem Zapomenutá země. Tento vortex má v průměru 55 metrů, a člověk stojící na okraji vortexu se střídavě naklání proti své vůli v periodě 22s. Stejně tak kompasy si zde dělají co chtějí, a dva lidé různé výšky postaveni proti sobě jsou z venčí viděni v jiné velikosti, někdy v opačné - vyšší je viděn jako nižší a naopak. Stejně tak sami sebe vidí v jiné velikosti. Dalším takovým místem je Magnetický kopec v Kalifornii.

Vědci se domnívali, že jde jen o ovlivnění dráhy fotonů, tedy ovlivnění viditelného obrazu, ale pokusy bylo zjištěno, že například slepec, který je schopen podle mluvení dvou různě vysokých lidí odhadnout kdo je vyšší a kdo nižší, také uvedl jako vyššího toho člověka, který byl ve skutečnosti nižší, ale viděn ve vortexu byl jako vyšší. Takže jde zřejmě o skutečnou změnu velikosti předmětů uvnit víru.

Tímto problémem se zabývá mnoho světových vědců, jako například John Litster, který zde provedl kolem 14.000 experimentů, a které zveřejnil v knize "Notes & Data". Dalším kdo se tímto zabýval bal Nicholas Nelson, který vydal knihu Paradoxy, kde se zabývá Oregonským vortexem v souvislostech s Bermudským trojúhelníkem.

Jaké je tedy vysvětlení tohoto téměř nepochopitelného fenoménu ? Americký vědec Douglas Vogt jej zdůvodňuje takzvanou multidimenzionální realitou, kterou popsal v knize Místa gravitačních záhad v USA (Gravitational Mystery Spost of the United States). V novém světle pak vysvětluje pojmy, jako je gravitace, atom, světlo, čas, izotopy či kvasary. Popisuje také experimenty prováděné v místech výskytu Vortexů. Spolehlivé vysvětlení nám však doposud uniká, jelikož se jej mnozí snaží vysvětlit teoriemi, které samy o sobě doposud nebyly vysvětleny. Tak se tak zamýšlím, jestli by nám s tím nepomohly Einsteinovy teorie, jeichž platnost a pravdivost neustále ověřujeme, a mnoho z nich jsme už potvrdili, mnohé ještě ne.Vortexy i u nás !


I u nás byl už objeven jeden vortex, a neplatnost fyzikálních zákonů v něm bylo i natočeno televizí Nova a odvysíláno 4.12.2005. I zde na silnici při odbrždění auta se toto začne samovolně rozjíždět do kopce, a stejně tak i PET lahev s minerálkou se začne kutálet do kopce, místo z kopce. Díky této odvysílané zprávě je již toto místo dobře známé. Odvysílaný šot můžete shlédnout zde : http://www.nova.cz/tvarchiv/video/?video=35883.

Ale aby to nebylo ještě všechno, existuje ještě jedno takové místo u nás, které jsem zjistil při jedné služební jízdě autem v mlze, kdy jsem jel známým místem, a díky husté mlze jsem nekoukal po okolí, které jinak člověka zaměstná, a věnoval jsem se jen řízení. Když jsem jel z jednoho delšího mírného kopce, zarazila mě skutzečnost, že otáčky motoru najednou začaly klesat, a kdybych nepřeřadil z 5. na 4, asi bych motor udusil. To byl opravdu šok. Nejdříve jsem se lekl, že jsem někde jinde, ale když jsem přijel pod první lampu veřejného osvětlení, zjistil jsem, že to byl opravdu ten kopec. Později jsem si toto místo ověřil, a nyní je to v pořadí hned následující cíl našeho zkoumání, až dokončíme současné výzkumy. Proto si lokalizaci místa zatím nechám pro sebe, ale v budoucnu naše výsledky určitě zveřejníme.

- Franta J.