UFO.2006.03.14.01 - Brno, Nový Lískovec
Předesílám, že nejsem zastáncem vyhledávání zbytečných záhad. Nicméně byl jsem svědkem velmi zajímavého úkazu, který si zpětně nedokážu racionálně vysvětlit.

Jel jsem autem po silnici , respektive ulici Petra Křivky směrem do Nového Lískovce. V místě 1 jsem spatřil pohybující se malé letadlo směrem k Brnu. Extrapolovaná trasa je pod č 3. To by nebylo nic neobvyklého, protože v těchto místech již jdou letadla na přistání na brněnské letiště. Spíš mne zarazilo, že letí tak nízko. Odhadem tak 60m vysoko. Ani na tom by nebylo nic zvláštního, protože malá letadla zde poměrně často takto létají. Důvod, proč o tom píšu je podivné chování, respektive skutečnost, že jeho let se prudce zpomaloval, až se úplně zastavil na místě 4. Charakteristika letu byla také prapodivná. Nikoliv klasický let, ale tiché klouzání v přesné neměnné výšce. Jako posouvání po vodící lince bez vertikálních fluktuací. Na místě 2 jsem zastavil auto a pozoroval letadlo volně visící ve vzduchu. Nebyl slyšet motor, ale to mohlo být způsobeno okolním hlukem a nijak se neměnila geometrie letadla. V žádném případě se nevzdalovalo ani nepřibližovalo. Po 20 vteřinách bez jakéhokoliv pohybu se naprosto protismyslně pohnulo zpět ocasem dozadu, po pár metrech se zastavilo setrvalo tak pár vteřin a pak prudce vystřelilo ve své původní dráze a zmizelo za domy. Podotýkám, že po celou dobu pozorování nezměnilo své natočení vzhledem ke mně.

V první chvíli jsem si myslel, že se jednalo patrně o nějaký rádiem řízený model a mne klamala perspektiva. Pak jsem si ale uvědomil, že letadlo zmizelo za panelákem a jeho velikost odpovídala skutečnému letadlu. Vyloučil jsem také možnost, že by letadlo provádělo změnu směru letu, protože celou dobu jsem viděl naprosto jasně celou geometrii a ta se neměnila, jak by se muselo odehrávat, kdyby letělo ke mně nebo naopak ode mne. Při jeho rychlosti by za 20 vteřin muselo uletět pěkný kus cesty, proto mne pohled na volně visící letadlo ve vzduchu bez pohybu docela zamrazil. Nechápal jsem, proč ještě nespadlo..

Zajisté má toto pozorování nějaké racionální vysvětlení, ale přiznávám, že mne nic nenapadá.

S pozdravem
Mgr. Pavel Kolář
Věk 39
www.pkdata.cz