Případ slečny Š. :
Slečna S. studuje zdravotnickou nástavbu a je posluchačkou oboru psychologie Filozofické fakulty v Brně. Objevila v sobě jasnovidecké a léčitelské schopnosti, od svých osmnácti let se prakticky věnovala léčitelství, pomohla například našim gymnastkám v Barceloně, takže Lenka Oulehlová tam dosáhla osmého místa. To bylo lepší umístění, než se čekalo. Lidé však na ni začali být nepříjemní a dožadovali se od ní léčení a předpovídání budoucnosti za každou cenu. Jeden zájemce ji dokonce ohrožoval nožem.

Dívka se stáhla do ústraní - a tehdy se objevili mimozemšťané. Ti jí začali dávat úkoly, mimo jiné měla svoje kontakty s nimi zveřejnit v televizi a v novinách a promluvit o nich na mezinárodním kongresu psychotroniky v Bratislavě, což také učinila. Snažila se rovněž o jejich existenci přesvědčit několik svých známých, a proto se s nimi vydala pozorovat demonstrační lety UFO k hradu Veveří (10 km od Brna). Jedna z účastnic, manželka kdysi slavného brněnského hokejisty, tvrdí, že tehdy UFO skutečně viděla. Byl to zářící bod nad obzorem, který se pohyboval způsobem, jakým se ze stromu snáší k zemi suchý list. Bylo rovněž možné pokládat otázky a UFO na ně odpovídalo - při ano se pohnulo doprava, při ne doleva. UFO se od té doby na témže místě objevuje opakovaně.

Jev pozoroval i RNDr. Zdeněk Mikulášek, ředitel brněnské hvězdárny. Ten se domnívá, že jde o optický klam způsobený neobyčejně jasnou hvězdou Arktur. Jeden z účastníků akce se následujícího dne uzdravil ze silného nachlazení, i když při pozorování bylo minus patnáct stupňů a stál po kolena ve sněhu. Za slečnou S. chodí mimozemšťané i domů, stejně tak za některými dalšími účastníky pozorování. Slečna S. jim říká „ňufíci", podle ní jsou veselí, hraví a myslí to s námi dobře. Jednou nás jejich civilizace zachrání.