Využití energie pyramid

- NÁVODY K EXPERIMENTŮM -O pyramidách už toho bylo napsáno tolik, a přesto je jasné, že skutečné pravdy o jejich stáří, či způsobu stavby se nikdy nedozvíme. Všechny doposud zveřejněné teorie mají své trhliny, i svá opodstatnění. Jediné, co můžeme říci s téměř jistitou je, že nejznámější tři velké pyramidy nebyly stavěny jako hrobky faraonů, neboť by se s jejich stavbou muselo začít už několik generací před narozením jejich majitele. Jaký byl jejich skutečný smysl nám nejspíš zůstane utajeno. Přesto ale zůstává mnoho, proč se pyramidami zabývat i ndes. Například jejich energií, která má prazvláštní vlastnosti, které si můžeme doma ověřit a vyžívat. Jak na to, a proč se některým nedaří, si nyní podrobně popíšeme.

My v dnešní době známe a využíváme energii, tedy její mám známou a zadokumentovanou část - elektromagnetické záření - pro svoje potřeby. Tyto energie občas usměrňujeme například parabolou do určitého místa (radiové vlny, světelné záření...). Dnes ale už můžeme říci, a vědecké kruhy podporují tvrzení, a co víc - i předpokládají, - že ve vesmíru existují i jiné typy energií (částice chovající se odlišně od nám známých zákonitostí), které nám doposud chyběly pro přesnější popsání existence a chování vesmíru. Tyto doposud nepopsané energie ale dokáže usměrnit právě pyramida. Jak to věděli jejich dávní stavitelé již také asi nezjistíme, ale je téměř jisté, že to věděli. Zjistil to také při svých experimentechl v roce 1949 i jistý čech, pan Ing. K. Drbal, pracovník v oboru mikrovlnové techiky, který věděl, že občas do velké pyramidy zabloudí nějaká kočka, či jiné zvíře, které v ní občas zahyne, ale pokud je to v královské komnatě, tedy v 1/3 výšky pyramidy, tak nedojde k rozkladu těla, přestože prostředí je tam vlhké a chladné, ale tělo se dokonale mumifikuje.

To ho vedlo k myšlence, že by mohlo jít o koncentraci nějaké dosud nepopsané energie. Vzpoměl si, že na vojně když chtěli někoho dopálit, dali mu přes noc břitvu na okno na měsíční světlo, které ji ztupilo (působení polarizovaného světla Měsíce na ostří žiletek a břitev bylo v těch dobách známé, dnes díky používání el.strojků je již téměř zapomenuto), a zkusil dát do pyramidy zhotovené přesně podle zmenšených rozměrů, úhlů a směrování Cheopsovy pyramidy žiletku, kterou se již několikrá holil. Co zjistil, bylo naprosto šokující - žiletka byla opět ostrá! Napadlo ho, že v pyramidě by mohlo jít o nějaké neznámé vlnění, které by nemuselo být indiferentní k nám známým procesům. Je známo, že používáním žiletky se deformuje její ostří, tedy se vlastně mění její krystalická struktura. Ta je však do jisté míry se sama po delší době vrátit do téměř původního stavu. V pyramidě se tento proces značně urychlí. Pan Drbal takto dlouhá léta používal žiletky, které měly výrobcem udávanou životnost 8 - 10 oholení, až 200x. Během svých pokusů, které trvaly pět let, experimentoval s 18-ti druhy žiletek různých výrobců a kvality, a počet oholení s žiletkama vkládanýma do pyramidy se vyšplhal na 105 oholení jednou žiletkou průměrně.

Pan Drbal si toto chtěl nechat patentovat, ale na patentovém úřadě takový nápad nevítali zrovna s pochopením. Nakonec si úředník patentového úředu s rozhodujícím slovem zhotovil pyramidu podle pana Drbala, a sám začal testovat. Pyramida byla zhotovena z lepenky 1.6mm silné, a tupé žiletky uložené do této pyramidy byly po 8-mi dnech opět ostré. Tak pan Drbal obdržel v roce 1959 čs. patent č. 91304/59.

Další pokusy ta toto téma probíhaly již na vědecké úrovni, na žádost televize ZDF. Tyto pokusy prováděla Technická univerzita v Mnichově, kde Prof. Dr. J. Eichmeier rozřezal úplně tupou žiletku, a obě poloviny pak vložil do pyramidy, jednu polovinu do středu ve výšce 1/3 (umístění královské komnaty), a druhou na základnu ke stěně pyramidy. Po týdnu byly obě poloviny zkoumány rastrovacím elektronovým mikroskopem, a byly zjištěny mezi oběma polovinami výrazné rozdíly : Volně uložená polovina měla výrazné rýhy a brázdy odpovídající holením ztupené žiletky. Druhá polovina uložená v ohnisku měla podstatně zůžené rýhy, a ostří se podstatně zúžilo. Nikomu se však nepodařilo odpovědět na otázku, jaká síla v ohnisku pyramidy dokáže měnit molekulární strukturu, a tím i uspořádání atomů v ostří ocelové žiletky.

Další pokusy byly prováděny s potravinami, kdy pod skleněnou pyramidu do ohniska (1/3 výšky) byl vložen kus masa, a druhý stejný kus byl vložen pod skleněné lité akvárium vedle pyramidy. Oboje bylo v bytě vystaveno pokojové teplotě. Maso pod akváriem bylo cítit již velmi brzo, kdežto maso v pyramidě bylo dehydrováno, a beze známek plísně. Stejně dopadly pokusy s mlékem nalitým ve dvou hrnkách a mnoho dalších. Zajímavým pokusem však bylo umístění vody do pyramidy. tato voda nejen že byla prokazatelně zbavena choroboplodných zárodků, ale zaléváním květin vodou z pyramidy a stejnou vodou, která v pyramidě nebyla, bylo zjištěno, že pyramidou nabitá voda viditelně urychlovala růst rostlin, a klíčení zrn !

Pozadu ve výzkumech tohoto fenoménu nezůstali ani USA. Vědci Washingtonského Mankind Research Foundation zkoumající hraniční jevy zakončili výzkum následujícími zjištěními :
Praktické pokusy s pyramidou - návod


Nejdůležitější pokyny - nedodržení některého z nich u mnohých zájemců vede vždy k nezdaru pokusů !!!


Návod na stavbu :


Návod je velmi jednoduchý - není nutné počítat a pracně měřit úhly, pokud dodržíte následující vzorce:

(pokud by někdo chtěl počítat s ludolfovým číslem "pí" přesně a nezná jej, je to 22:7=3,142857142857142857148571428571 atd.-adz. {a tak dál až do zblbnutí}... )Při zvolené výšce pyramidy 50cm bude tedy náš model mít základnu o rozměrech 78,57 x 78,57cm, a hrany z rohů základny k vrcholu budou dlouhé 74,725cm, ohnisko pyramidy bude tedy nad středem základny ve výšce 14,285cm. Doprostřed základny je pak vhodné vlepit nějakou krabičku, aby bylo možné do 2/7 výšky pyramidy vkládat pžedměty. Upozorňuji na nutnost pyramidu nasměrovat bokem strany základny ve směru S-J. Toto je vhodné i u vložené žiletky, jejíž ostří by mělo být také souběžné s linií S-J !!!

Pyramidy je možné zhotovit z překližky, ze skla, ale velmi pěkná je pyramida z Opaxitu (černé sklo), která může v době "nečinnosti" sloužit jako velmi efektní doplněk. Jestliže do opaxitové pyramidy, když jí nepoužíváte, vložíte žárovku, bude temně fialově vyzařovat, a mohu říci, že vytvoří opravdu nádhernou "duchovní" atmosféru, když zhasnete běžné osvětlení.

* pozn. autora : V některých knížkách je uveden tento násobitel jako 1,5708, což vzniklo chybným výpočtem - polovina Ludolfova čísla je přesně 1,5714 !Pár zajímavých údajů :


Nejznámější pyramidou je největší Cheopsova (chufevova) pyramida. Zde jsou její parametry :Závěrem už mohu jen říci, že i přes tvrzení některých, kteří pyramidu zkoušeli, to funguje !!! Jen je bezpodmínečně nutné dodržet všechna uvedená doporučení a míry. Je to stejné, jako když použijete parabolu k žárovce a ta nebude přesně v ohnisku, nebo nebude mít přesný tvar - světlo nebude usměrněno do jednoho bodu. U pyramid je to stejné, jen je zde ještě navíc nutnost orientace podle světových stran, a to také přesně ! Ti, co nejsou pečliví, nebudou mít úspěch. Mám to vyzkoušené !

Zdroj :- Franta J. -