Přírodní anomálie
Agrosymboly Morava a Slezsko


Vortexy
Na světě se nachází několik naprosto podivných míst, kde viditelně i měřitelně neplatí fyzikální zákony. Jedná se o dosud neobjasněné působení neznámé energie, která ovlivňuje gravitaci, čas a dokonce i chování světla. Taková místa najdeme i v ČR......