Setkání v Nesměři 2006
Zúčastnil jsem se setkání záhadologů v Nesměři u Velkého Meziříčí, jako vlastně jediný zástupce brněnské KPUFO. Víkendové setkání bylo uspořádáno organizačně velmi přijatelně, co mne ovšem zaskočilo, byla velká zima na ubytovně. Ale i tento drobný problém se podařilo zvládnout. Okolní romantická krajina spolu s kolem tekoucí řekou dělaly dobrý rámec tomuto setkání. 

Program setkání je na stránkách ústřední KPUFO, kde si jej lze přečíst. K čemu se ale chci vyjádřit, je extrémně rozdílná úroveň jednotlivých vystoupení. Byla tam jak nesmírně zajímavá (excelentní prezentace kolegů ze Slovenska, dále otázky archeologie, popisy terénních výzkumů a mnohá další), tak i zajímavá mnohem méně – především některé „teoretické" práce, jejichž nepravděpodobnost byla vysoká. Je ovšem pravda, že si každý mohl vybrat, zda ho zajímá víc akce v přednáškové místnosti nebo diskuse či procházka venku. Celkově velmi nevyrovnaná úroveň některých vystoupení vyvolala na webu rozpravu o nutnosti pečlivější selekce přednášejících. Osobně se domnívám, že výběr je v tomto případě velmi obtížný, protože na oprávněné odmítnutí nějaké myšlenky je nutné ji napřed alespoň pochopit (případně vyvrátit) a mnohá teorie se pochopení vzpírá jak může, leckdy ovšem záměrně. Je také velké riziko, že se k vystoupení nedostane člověk, který by skutečně měl co říci. Také je třeba zdůraznit, že kvalita prezentace nemusí vůbec souviset s kvalitou základní myšlenky. 

Některá vystoupení vyžadovala od posluchačů maximální představivost; některá pak i maximální trpělivost a zdvořilost. Ale to je tak pokaždé při podobných příležitostech, takže není třeba se nad tím pozastavovat. Z organizačního hlediska by možná stála za zvážení (do budoucna) možnost paralelních akcí v několika prostorách, aby si každý mohl vybrat podle svých zájmů. 

Protože jsem se mohl orientovat jen podle programu (naštěstí dodržovaného) a ne podle zkušenosti, rozhodl jsem se část programu vynechat a s několika kolegy jsme si udělali vycházku na místní zříceninu. 

Sama zřícenina je malou (asi 5 x 5 metrů uvnitř) záhadou. Má zdi silnější než metr a to se zdá na něco tak malého mnoho. Ale snad šlo jen o nějaký templářský „bankomat", potom by asi rozměry odpovídaly. A znovu jednotlivá vystoupení o různé kvalitě a zajímavosti… Lepší i horší… 

Ale i když některá vystoupení mohla vzbudit rozpaky, přesto se vždy našli nějací posluchači. Večer probíhala zábava na vysoké úrovni, včetně břišních tanců. Poslední den jsme potom vyslechli velmi zajímavou zprávu o kongresu ufologů v Paříži, také jsme byli informováni o alternativní medicíně, jejích úspěších, postupech a problémech. Tím byl v podstatě program vyčerpán a nastalo postupné loučení a rozjezd domů. I řeka se na závěr zvedla… 

Celkem se domnívám, že největším pří- nosem tohoto setkání bylo to, že se mohli navzájem seznámit a promluvit spolu lidé, kteří mají společné zájmy a dosud se vůbec neznali, nebo jen z nepřímých kontaktů. Pochopitelně, i jednotlivá vystoupení měla svou úroveň; mnohdy jsme se dozvěděli něco úplně nového a někdy si jen přednášející aspoň „přišel na své". Ale velmi důležité byly jak osobní seznámení s jednotlivými lidmi a projekty, tak i celková atmosféra. 

Osobně jsem byl se setkáním velmi spokojen a doufám, že další plánovaná shromáždění se uskuteční v takové vzdálenosti, abych se jich opět mohl zúčastnit. Především považuji za důležité osobní kontakty lidí a projektů, protože celý obor záhadologie je interdisciplinární povahy a proto je více než nutné spolupracovat s co nejvíce lidmi z různých oborů. 

Sumárně řečeno – už se těším na příští setkání.

 

Yara 


Fotografie z akce :


Břišní tanec jako překvapení Diskuse mezi vystoupeními Diskuse o přestávce Hledání zříceniny hradu
Vystoupení léčitelky Já ve zřícenině Největší hvězda celého setkání Nálada byla skvělá
Některé přednášky vzbudily rozpaky Organizační záležitosti Paralelní vesmíry... Posluchači
Přípravy na odjezd Mr. Setox (Dr.Chudáček) a kulový.... Všichni dokumentovali Správa o kongresu v Paříži
Zpráva o UFO nad jadernou elektrárnou Záhady hradu Houska Závěrečné loučení Záře a Cody
Čerpání energie z kamene Řeka se ke konci zvedla