Tipy a Návody na různá zařízení
Detektor změn geomagnetického pole
Jak jistě všichni víme, výskyt UFO, či bezprostřední vznik Crop Circles jsou provázeny krátkodobými lokálními změnami v geomagnetickém poli. Existuje možnost, jak tyto změny zaregistrovat. Pokud Vás toto téma zajímá, čtěte dál.......


Přijímač pro záhadné zvuky
Náš étér je plný různých frekvencí radiových vln, ale jen velmi malé spektrum pochází z našich vysílačů, ať už televize,či rádia, radiostanic, či mobilních telefonů. Můžeme také zachytit vhodným přijímačem zvuky naší Země, zvuky přicházející z okjolního vesmíru, či například zvuky polární záře. ajímavý návod na přijímač přinášíme zde......


Detektor vibrací
Následující návod na detektor vibrací lze použít jako zařízení pro detekování záhadných vibrací některých předmětů, či zdí domů, či jako běžný seismometr. Rozhodně se ve výbavě záhadologů neztratí.......


Tištěné pomůcky pro záhadology KPUFO :
Kol. aut.: Příručka badatele I. - Materiály ke zkoumání UFO. Soubor materiálů a praktických rad začínajícím i pokročilým badatelům při zkoumání fenoménu UFO. Koncepce KPU, postup činnosti, včetně leteckých koridorů a osvětlení letadel, a přehled zvláštních meteorologických jevů. Doplněno klasifikací a souhrnem názorů a hypotéz.
Vydavatelství Včelka, členové KPUFO 40 Kč, nečlenové 45 Kč
Kol. aut.: Příručka badatele II. - Materiály ke studiu psychotroniky. Z obsahu : Rozvoj vlastních schopností, práce s kyvadlem a virgulí, geopatogenní zóny a jejich detekce, automatická kresba a aut. písmo, přehled alternativních léčitelských metod, přístup k některým psychotronickým fenoménům (poltergeist, biotaxe, aj.)
Vydavatelství Včelka, 50 stran, členové KPUFO 40 Kč, nečlenové 50 Kč.
Javůrek, F.: Příručka badatele III. fotografa - aneb Malá učebnice fotografování pro záhadology. Historicky první fotografická příručka pro záhadology - fotografy, která si klade za cíl seznámit se základy fotografie a vysvětlit mnohé záludnosti a jevy, které jsou mnohdy z neznalosti fyzikálních a optických zákonitostí a fotografování obecně považovány za záhady. Příručka má pomoci k technickému zvládnutí fotografie tak, aby bylo možno fotografovat záhady.
Vydavatelství Včelka, členové KPUFO 40 Kč, nečlenové 45 Kč mnoho dalších zajímavých publikací KPUFO.