Kdo byl Oldřich Hradil ?
Dnes není výjimkou psát o léčitelství, umění senzibilů a jejich nevšedních schopnostech. Dnes je řada léčitelů, proutkařskými kursy a různými vzdělávacími akcemi prošla řada osob, knižní trh je zahlcen tituly o psychotronice a dalších anomálních jevech. Úplně jiná situace však byla před rokem 1989.

Nepočetní jednotlivci tehdy vystupovali jako proutkaři či léčitelé víceméně "ilegálně". Jedním z nich byl i Oldřich Hradil, žijící v Brně. Pracoval především s proutkem, k hledání vody, geopatogenních zón i podzemních chodeb. Pokud mohl, pomáhal lidem vkládáním rukou - svojí bioenergií. Mezi jeho "pacienty" patřily i známé osobnosti - zpěváci a herci. Přicházeli za ním i lidé se žádostí najít pohřešované osoby. Jeho soukromé badatelské úsilí patřilo ale i dalším oblastem - bylo to pátrání po síti podzemních chodeb na Moravě, ale i v západních Čechách. Se skupinkami nadšenců pracoval i na rekonstrukci starých hradišť, podílel se na průzkumu archeologických lokalit. Díky jeho plzeňským přátelům se podařilo na př. zachovat dokumentaci o rekonstrukci keltského hradiště Žďár u Rokycan a dosud existují i jeho psychotronické pomůcky - proutky a virgule vlastních konstrukcí.

Jeho aktivní činnost trvala do jeho pozdního věku. Tu přerušila až smrt. Oldřich Hradil zemřel v Brně 19. července 1989 ve věku 77 let. V Brně jistě žije řada pamětníků, přátel i příbuzných pana Hradila. Klub psychotroniky a UFO, sledující anomální jevy od roku 1990, se obrací na všechny, kdo by mohl podat jakoukoli zprávu o činnosti této nevšední osobnosti, aby uvědomil jeho členy na adrese: Klub psychotroniky a UFO, Borská 19, Plzeň, 301 22.

Pozn. red.: O činnosti O. Hradila vyšly 3 publikace KPU:Z časopisu Klubu psychotroniky a UFO - ZAZ