Detektor změn geomag. pole
Jak jsem uvedl v úvodu, je toto zařízení vhodné k indikaci krátkodobých změn geomagnetického pole, které provází například výskyt UFO, či bezprostřední vznik piktogramů v obilí. Zařízení je na stavbu poměrně jednoduché, a proto Vám jej zde přinášíme.

Toto poněkud neobvyklé zapojení pochází ze zehraničí. Jeho funkce je poměrně jednoduchá, stavba už ale tolik ne, i když zapojení nevypadá složitě. Princip je tento: používáme dva naprosto shodné oscilátory pracující na kmitočtu cca 1.25MHz a vyhodnocujeme rozdíl jejich kmitočtů. K rozladění dojde tím, že na každé ferritové tyčce je přilepený silný magnet a to na každé tyčce opačně polovaný, takže se změny způsobené magnetickým polem sčítají, neb každý oscilátor se vlivem externího pole rozladí opačným směrem. U jedné krabičky je umístěn další malý magnet, kterým po hrubém nastavení oscilátorů trimry a také vyvážením trimrem 33R nastavíme nulový zázněj. Oba oscilátory jsou v plastových krabičkách dále od sebe ale s souběžně nastavenými tyčkami ve směru sever-jih. Podle původního pramenu mohou být přívodní koaxiály běžného typu RG58 a délky do 15m.

Podstatnou věcí ale je, že oba oscilátory musí být ze zcela shodných součástek a doporučoval bych použít foliové kondenzátory, neb ty nejsou tak závislé na teplotě a velmi kvalitní trimry! To ostatně platí i o kvalitě odporového trimru 33R. Důvodem je pochopitelně to, aby oscilátory nebyly teplotně závislé, a když už, rozlaďovaly se shodně. Též jde o závislost na napájecím napětí, a ač to původní pramen neuvádí, doporučoval bych napájet sice vše z baterií ale napájecí napětí stabilizovat. Pokud jde o magnety, mají být opravdu silné, čili ne magnetky z školní tabule ale shodné magnety z reproduktoru nebo i ze starého HDD. Magnety z HHD bývají až tak silné, že je téměř nemožné je odtrhnout od kovu, ale pozor se zkoušením! Jsou křehké a při "přiskočení" například na ledničku při testu "jak to drží" mohou prasknout! K doladění stačí pak už menší i slabší magnet.

Pokud jde o cívky na ferritech, stačí použít shodné cívky ze středovlnného přijímače nebo alespoň navinout na shodné tyčky cca 70 závitů drátem průměru cca 0.3mm. Vyhodnocení provádí obvod na výstupu s LED diodou popřípadě akusticky po sepnutí spínače. Tato indikace by měla reagovat už na krátkodobé změny kdy dojde k odchylce kmitočtů o 1Hz! Pozor: na dlouhodobé změny patrně obvod reagovat nebude. Citlivost lze vyzkoušet tak, že podle autora má obvod reagovat již na otáčení či přiblížení magnetu z reproduktoru na vzdálenost asi 2m od oscilátoru. Podle mne ale zapojení není vhodné na použití ve městech a hlavně ne v panelácích: nikdy totiž nebudete schopni zajistit, aby ve vašem okolí nedocházelo ke změnám magnetického pole způsobeného nějakým spotřebičem či například přenášením magnetofonu o patro pod vámi. Zato na chalupě či na chatě indikátor jistě dobře poslouží...

- Jarda Sedlář -