případy "poltergEist"


Morava a Slezsko


Zjevení mého zesnulého otce >>>>
Narodil jsem se v dubnu r. 1955 v Brně. O tři měsíce později mě i s kočárkem ukradla nějaká cizí žena. Zachránil mě můj otec, který byl policistou. O 4 roky později bohužel tragicky zahynul.........
 

 

Utopencův hlaS >>>>
Naší vesnicí protéká řeka. Jednoho večera šel podél ní podroušený muž, spadl do vody a utopil se........

Zjevení mé sestry >>>>
Před 15 léty jsem zažila něco podivného. Byly jsme se sestrou ve věku 18 a 20 let. Mladší Helena byla divoká duše a už jako dítě se občas někam zatoulala. Později ráda vyhrožovala, že až jí bude osmnáct, půjde do světa. A skutečně se tak stalo.........

VIZE MRTVÉ TETY >>>>
Z dopisu paní V.K. z Brna vybíráme zajímavou příhodu...
 

 

SPIRITISTICKÁ SEANCE >>>>
Z dopisu paní Katky z Brna o vyvolávání duchů ...

Prace u Brna >>>>
V roce 1996 proběhl tiskem a sdělovacími prostředky případ strašidelného domu, ve kterém docházelo k samovolnému pohybu předmětů.

Šlapanice u Brna >>>>
Další zajímavý příběh ze života o samovolně explodující sklenici, která způsobila noční pozdvižení v jedné domácnosti ve Šlapanicích u Brna...

VIZE MRTVÉ TETY >>>>
Z dopisu paní V.K. z Brna vybíráme zajímavou příhodu...

Brno - Dvorská >>>>
V domě rodiny Hynkových byly zaznamenány záhadné zvuky apod., úkazy byly zkoumány odborníky, namontovány geofony aj. přístroje.

Podolí >>>>
V obci stál již od nepaměti smírčí kámen s vytesaným křížem. Roku 1805 však tento kraj zasáhla bitva Tří císařů. Všude leželi padlí vojíni, které bylo nutno rychle zakopat. Občané z Podolí potřebovali na označení jejich hromadného hrobu nějaký kříž, a protože žádný neměli, použili smírčí kámen......

Poslední rozloučení >>>>
Když mi byly 2 roky, přestěhovali jsme se s rodiči z vnitrozemí do pohraničí, na severní Moravu. Bylo to v roce 1947, dva roky po druhé světové válce. Jelikož po vysídlení německých občanů bylo v pohraničí plno volných bytů a domů, rozhodli se moji rodiče, že se tam přestěhují, také pro možnost pracovního uplatnění. .....

Zemřelý nás hlídal >>>>
Můj kamarád z dětství a zároveň soused ztratil vůli žít. Jeho odchod jsme všichni z okolí dlouho pociťovali. Milan byl za svého života velmi oblíbený pro svoji dobrou povahu. Byl to pro nás všechny „sluníčkový" Milan. Jeho odchod nikdo nechápal. Dům, kde žil, byl prodán........

O ČARODĚJNÉ KNIZE >>>>
Zajímavou příhodu od starých pamětníků uvedl časopis "Český lid"...