VIZE MRTVÉ TETY

„V noci za mnou přišla má zemřelá teta a krátce mi řekla, že mladík, který se stal později mým mužem, se sám koupe pozdě večer u splavu, a ptala se mě, proč tam nejsem s ním. 

Blížila se ke mně jako obláček z pokoje, v němž zemřela. Nešla po nohou, nýbrž jakoby plula. 

 

Druhého dne při cestě do práce jsem se přesvědčila, že to bylo skutečně tak. 

 

Mladík, jehož se informace týkala, mi to potvrdil."

 

Z dopisu paní V. K. z Brna