Podolí
V obci stál již od nepaměti smírčí kámen s vytesaným křížem. Roku 1805 však tento kraj zasáhla bitva Tří císařů. Všude leželi padlí vojíni, které bylo nutno rychle zakopat. Občané z Podolí potřebovali na označení jejich hromadného hrobu nějaký kříž, a protože žádný neměli, použili smírčí kámen.

Vše bylo nějakou dobu v pořádku, až jednou se místní lidé rozhodli kámen přemístit k obecní studni, a to také udělali. Nastala noc a jen kulatý měsíc osvětloval noční oblohu. V tom se najednou začalo od kamene ozývat strašné kvílení a pláč. To vše se opakovalo s železnou pravidelností každou noc. Lidé byli úplně vyděšení a nevěděli, co se to děje, až pak si vzpomněli na kámen, který tak necitlivě vzali padlým vojínům z jejich hrobu. Hlásný, který v noci obcházel ves, žádal, aby kámen byl vrácen na původní místo, jinak že prý se služby hlásného vzdá. Bylo mu vyhověno a kámen byl postaven opět na původní místo.

Od té doby měli lidé ve vesnici klidné spaní. Kámen stojí v obci dodnes a je nesmazatelnou připomínkou toho, že člověk nemá úctu před ničím, ani před mrtvými.

Podle: Archiv KPU


Máte-li jakékoli další poznatky k tomuto případu, dejte vědět.