Brno - Dvorská
Brno, Dvorska V roce 1997 v tisku proběhly zprávy o podivných zvucích v domě Hynkových :

Geologické i hydrogeologické projevy, které jsou příčinou nevysvětleného nepříjemného hučení ve zdech strašidelného rodinného domu Hynkových v Brně-Dvorskách, RNDr. Josef Slavík z brněnského Geotestu včera vyloučil. Zvuky, které vycházejí od 1. listopadu 1996 z podzemí, odmítl považovat i za hučení podzemní řeky či metanu.

"Strávil jsem v domě půldruhé hodiny a hučení bylo skutečně nepříjemné. Vypadalo to, jako by pod domem někdo kutal chodbu sbíječkou. Geofony s časovým záznamem, které se užívají ke studiu aktivity sopek, k dispozici v Brně nejsou," řekl nám včera Slavík a pokračoval: "Za prvořadé považuji, aby paní Hynková v době, kdy vibrace opět nastanou, zajistila u ČEZ telefonem dočasné vypnutí asi 100 metrů vzdálené trafostanice. Pokud s vypnutím hučení v domě ustane, známe zdroj. Jestliže trafostanice strašeni neovlivňuje, budeme muset bádat dál."

Slavík soudí, že vlny slabého i silného hučení ve 118 let staré bývalé česko-německé dvoutřídní škole, v jejímž sklepě byli na jaře roku 1945 umučeni tři Češi pro údajnou kolaboraci, vznikají zřejmě rezonancí z trafostanice. A to přenášením do domu po bleskosvodu, po potrubí či kanalizaci, případně přes TV anténu.

Práce, 13.2.1997
Až na 13 hodin denně se nyní prodloužil odborníky nevysvětlený tajemný hukot ve stěnách rodinného domu Miloslavy a Ilji Hynkových v okrajové brněnské městské části Dvorská. Aby vibrace z podzemí, připomínající zvuk elektrické vrtačky, neslyšela a přemohla strach, pouští si rodina nahlas televizi.

Ve 118 let starém domku ve Vlčkově ulici 11 bývala českoněmecká dvoutřídní škola. V jejím sklepě byli těsně po 2. světové válce umučeni tři Češi z pohraničí za údajnou kolaboraci s Němci. Věřící z obce Dvorská tvrdí, že hučení je vlastně nářek jejich duší.

Hynkovi jsou realističtější a hukot z hlubin, který se ozval poprvé 1. listopadu 1996 a po několikadenních přestávkách se opakuje, přisuzují přírodnímu jevu. Do domu zatéká, proto Hynkovi chtěli letos na jaře strhnout střechu a v červnu zahájit jeho nástavbu. Projektant však rezolutně žádá měření a vysvětlení, proč se chvějí 70 centimetrů silné cihlové zdi obývacího pokoje se základy do dvoumetrové hloubky. "Obrátila jsem se na řadu odborníků, kteří vždy něco začali, ale nic nedotáhli do konce. Už mě to přestává bavit, potřebujeme stavět!" rozhorlila se v redakci PRÁCE paní Hynková a pokračovala:

"Doktoři Burda a Slavik z brněnského Geotestu měřící přístroje nemají, ale soudí, že v hloubce je podzemní prostora a silný proud vody. Ing. Řezanina z firmy W+R Instrument řekl, že dům na něj působí depresivně, nikdy by v něm nebydlel a zvuk se může přenášet do domu podzemím z asi 100 metrů vzdálené trafostanice. Proutkař pan Palátek stanovil v hloubi 10 až 12 metrů pod rohem obýváku silné vodní řečiště; možná ze zasypané 300 metrů vzdálené artézské studny."

Práce, 11.2.1997
Specialisté Masarykovy univerzity odmítají půjčit kvůli osobní rozepři odborníkům z Geofyziky měřící přístroje. Hygienici je také nemají, proto shánějí geofony s časovým záznamem k připevnění na stěnu. Ty se užívají ke studiu aktivity sopek. Vedoucí odboru brněnského magistrátu slíbil Hynkovým finanční pomoc k odstranění vibrací, jestliže jsou geologického původu. Jsou-li z trafostanice, na řešení by se musely podílet ČEZ. „Prosím odborníky, aby původ tajemného zvuku už konečné našli," dodala zoufalá pani Hynková.

Václav Žalud
Geofony používané ke studiu vulkanické činnosti sopek upevnili odborníci pražské společnosti Inset ve strašidelném rodinném domě Hynkových v Brně-Dvorskách k měření amplitudy kmitu parapetové desky okna, podlahy obývacího pokoje, štítové stěny na půdě a štítové zdi v základech. Hynkovi zapnou záznam u přístrojů, jakmile v domě opět nastane nevysvětlitelný hukot s vibracemi stěn a nábytku.

Ředitel společnosti Inset Ludvík Hegrlík se domnívá, že ze záznamu vědci identifikují velmi silný zdroj neznámé energie, který vyvolává rezonance domu a zvuk.

Práce, 20.3.2003


Podle: Archiv KPU


Možná příčina záhady rozluštěna ?Tak z článku jsme se zatím dozvěděli od odborníků, čím tento hluk domu způsoben není. Na nás je teď zjistit, čím způsoben je, či mohl by být. Poté, co jsem se o tuto záhadu začal zabývat po injekci od vedení KPU, jsem nevěděl, kde ulice je, protože nejsem původem Brňák. Proto jsem byl nucen si vzít na pomoc mapu Brna (což zřejmě nikdo přede mnou neudělal, protože to nepotřeboval), což hned na první pohled vedlo k možnému řešení celého problému.

To, co jsem na mapě uviděl, a co nyní na obrázku vidíte i vy, mě zarazilo. Velmi blízko uvedeného domu severně od něj se totiž nalézá v celém světě obecně známý zdroj hluku, který způsobuje nejen vibrace domů, ale i někdy praskání stěn, což mnohde vedlo i k soudním sporům. A co že to je za takový zdroj hluku ? Podívejte se sami - DOPRAVNÍ LETIŠTĚ ! Jak Brňáci ví, letiště bylo mnoho let mimo provoz, ale právě v době, kdy se tento hluk v domě objevil, zde začínala nová éra letecké dopravy v Brně. Byl zahájen poksný provoz, který vedl dokonce k myšlence vybudovat v Brně mezinárodní letecký uzel.

Takové problémy s hlukem v domech nejsou nic ojedinělého, a nelze operovat ani tím, že se vyskytuje jen v některých domech. Z fyzikální oblasti šíření zvukových vln víme, že různé předměty (objekty) mají podle konstrukce, hustoty, použítých materiálů a stáří různý rezonanční kmitočet, který když se vyskytne v blízkosti, způsobí rezonanci, tedy rozvibrování onoho předmětu, nebo stavby. Speciálně u domů pak hraje roli síla zdí, materiál zdí, použité pojidlo a stáří domu. Jako vojáci základní služby si mnozí ještě pamatujeme, kdy při pochodu byl před mosty zrušen pořadový krok. Bylo to právě ze stejného důvodu, protože při určité frekvenci kroku mohlo hrozit rozvibrování celého mostu a jeho následné zřícení.

Proudové motory dopravních letadel jsou zdrojem mnoha frekvencí s velkou amplitudou, a mimo vysoké frekvence způsobené vysokými otáčkami turbín, to jsou pro nás momentálně důležité i nízké frekvence, způsobené výtokem plynů. Ty způsobují mnohde ve světě v blízkosti dopravních letišť i praskání zdí starých domů. Proto jsou moderní dopravní letiště již stavěna mimo měst a k nim pak budována speciální dopravní struktura. Největším problémem dopravních letadel a jejich hlučnosti, způsobující praskání domů byl velmi známý letoun Concorde, který právě kvůli těmto problémům měl zákaz na mnoha letištích ve světě, protože jeho motory byly extrémně hlučné.

Takže teď už jen zbývá aby odborníci s technologickým vybavením zajistili měření hluku, a ve spolupráci se statikem rozhodli, zda není ohrožen zmiňovaný dům.

-Franta J.-