Přijímač záhadných zvuků Země
Tento jednoduchý přijímač vám umožní především sledování a záznam různých přírodních jevů jejichž signály se objevují v pásmu uvedených kmitočtů 0,2 - 11 kHz nejen za bouřek ale i například při východu čí západu Slunce, nebo při polární záři, ale i během dne. Předpokladem je nejen použití uvedených součástek ale i provedení ve stíněné krabičce a použití mimo města a alespoň 1km / s delší antenou než asi 1-2 metry / nad 5 až 10km od silových vedení, měst a dalších míst produkujících rušení. Audiozáznam jevu se provádí přímo z výstupu na magnetofon, pochopitelně na baterie a provozující minimální rušení a raději umístěný dále od přijímače. Na internetu je možno najít řady záznamů a porovnat je se svými. Jde hlavně o různé hvizdy, zvuky připomínající zpěv ptáků, i jiné zvuky. Zvuky jsou často fascinující! Na závěr bych rád uvedl, že by mimojiné mohlo být zajímavé použít toto zařízení v místě tzv. Crop Circles, tj, kruhů a jiných obrazců v polích, které se v posledních letech objevují i u nás, a u kterých se uvádí, že uvnitř "pravých" kruhů byly nahrány zajímavé audiozáznamy i obyčejnými magnetofony.

Myslím, že kdo se zajímá i o tyto záhady, by mohl skusit toto jednoduché zařízení alespoň tehdy, pokud by se tyto obrazce nacházely mimo silová vedení. Ostatně srovnání je jednoduché: stačilo by nahrát současně stejným zařízením záznam uvnitř i vně obrazce, pokud by totiž docházelo opravdu k jevu uvnitř "kruhu" muselo by jít prokazatelně o jiný záznam než vně! V pásmu ELF by totiž jinak umístění o několik metrů či desítek metrů jinde nemělo hrát roli, alespoň pokud jsou silová vedení opravdu "v nedohlednu".

Dalším místem, kde bych zařízení vyzkoušel, jsou místa s výskytem tzv. "paranormálních jevů". I zde se tvrdí, že dochází k záhadným záznamům či naopak "nezáznamům" a tak by si dotyčný pozorovatel mohl vyzkoušet, co bude možné přijmout tímto zařízením. Chtěl bych jen upřesnit, že zařízení opravdu funguje, a je původně určeno na příjem přírodních jevů. Opravdu nejde o aprílový příspěvek pro nějakou skupinu "ghostbusters", ač nevylučuji, že podobné skupiny mohou takový přijímač využít, a proto jsem na tuto možnost upozornil.

-jse-