Občasník č. 1/1996
Vážení kolegové!

Dostává se Vám do rukou první číslo našeho občasníku. Záleží pouze na Vás, co bude obsahem dalších čísel. Očekáváme Vaše příspěvky. V našem občasníku může publikovat kdokoliv, vyhrazujeme si však právo na krácení nemístně dlouhých příspěvků a nebudeme tisknout materiály různých UFO sekt a jiných náboženských sekt. Vaše příspěvky zasílejte pokud možno psané strojem nebo máte-li možnost na e-mail krysatec@post.cz. Za správnost materiálu ručí autor a příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názor redakce či UFO centra jako celku.

J. Sedlář


Obsah č. 1/96 :